کلاستر

ClusterSchool

ما پاسخگو هستیم.

ارتباطات

از مشکلات همیشگی در مدارس هماهنگ نبودن زمان جلسات و وقت اولیا دانش آموزان است، کلاستر راه حل این مشکل است. ماژول ارتباط کلاستر پدران و مادران می توانند به صورت فردی با مدیر، دبیران و مشاوران دانش آموز خود در ارتباط باشند در محیطی امن و بدون نیاز به تلفن و تلگرام. از مزایای این ماژول می توان به برقراری تماس تصویری نیز اشاره کرد.

گزارشات آموزشی و مالی

برای هر اولیای مهمترین مساله در مورد فرزندش در مدرسه، وضعیت آموزشی است. کلاستر این امر را برای مادران و پدران دلسوز آسان ساخته و با استفاده از کلاستر می توانند هر لحظه از نمره، انضباط و رشد تحصیلی فرزند خود مطلع باشند، علاوه بر آن می توانند بر امور مالی مدرسه فرزندشان نظارت داشته باشند و میزان بدهی و پرداختی ها را در طول یک سال تحصیلی بررسی کنند. ماژول گزارش گیری برای اولیا شامل دو بخش زیر است:

گزارشات آموزشی دانش آموز

گزارشات مالی شهریه و پرداختی های دانش آموز

اپلیکیشن اندروید و IOS

هر مدرسه با لوگو و نام خود مدرسه یک اپلیکیشن دارد که همه اعم از مدیر تا دبیر ، اولیا و دانش آموز با تلفن همراه و تبلت خود در هر جا و هر زمان به کلاستر دسترسی داشته باشند.