کلاستر

ClusterSchool

ما پاسخگو هستیم.

ثبت و بایگانی

مهمترین بخش پنل مدیریت سیستم ثبت آن است. این ماژول امکان ثبت اطلاعات فردی و آموزشی دانش آموز، ثبت اطلاعات فردی دبیران همراه با رزومه کاری دبیر، ثبت مشخضات اولیا و حتی رانندگان سرویس مدارس که هر اولیا آگاه باشد از رانندگان سرویس فرزند خود، علاوه بر این کلاستر امکان ثبت اموال و دارایی های مدرسه را دارد.

نرم افزار مالی

از مزیت های کلاستر داشتن بخش مالی است که چند بخش اساسی دارد تا کمکی برای کارکنان مالی مدارس باشد.

بخش شهریه و مدیریت چک اولیا برای شهریه مدرسه.

پرداخت های دانش آموزی.

گزارش مالی از وضعیت پرداختی ها و بستانکاری.

ارتباطات

از مشکلات همیشگی در مدارس هماهنگ نبودن زمان جلسات و وقت اولیا دانش آموزان است، کلاستر راه حل این مشکل است. ماژول ارتباط کلاستر مدیر می تواند به صورت همگانی به همه دبیران، با اولیا و یا حتی دانش آموزان پیغام گروهی ارسال کند. از مزایای این ماژول می توان به برقراری ارتباط شخص به شخص و تماس تصویری اشاره کرد.

گزارش های مدیریتی

هدف کلاستر ارتقا و کمک ابزاری برای مدیریت بهتر مدرسه است، از مهمترین پارامتر های مدیریتی آگاهی از وضعیت سازمان هستش، ماژول گزارش گیری این غابلیت را به شما می دهد تا هر نموداری از داده های مدرسه خودتان را خروجی بگیرید.گزارش گیری شامل بخش های زیر است:

گزارشات آموزشی مدرسه

گزارشات مالی مدرسه

اپلیکیشن اندروید و IOS

هر مدرسه با لوگو و نام خود مدرسه یک اپلیکیشن دارد که همه اعم از مدیر تا دبیر ، اولیا و دانش آموز با تلفن همراه و تبلت خود در هر جا و هر زمان به کلاستر دسترسی داشته باشند.